دسته: فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

موزه‌های «دبی» بازگشایی می‌شوند – ایسنا

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

موزه‌های فرانسه بازگشایی می‌شوند – ایسنا

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

کدام موزه‌های اروپایی بازگشایی می‌شوند؟

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

کدام موزه‌های جهان بازگشایی شدند؟

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

بازگشایی موزه‌های واتیکان – ایسنا

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

بازدید از موزه‌ها در دوران پسا قرنطینه به روایت تصویر

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

ثبت ملی «سردیس فردوسی» در کتابخانه ملی ایران

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

هیات دولت اساسنامه جدیدِ صندوق احیا را تصویب کرد

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

صدای «ساز ارجان» را از موزه ملی ایران بشنوید

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

زایمان به روایت اسناد نگارگری دوره صفوی

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

وارثِ آوارِ عالی قاپو کیست؟

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

گالری با نقاشی‌های ۱۵ هزار ساله

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

موزه‌های بلژیک و ایتالیا دوباره باز می‌شوند

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

شناسایی و ثبت نواهای آیینی رمضان در تهران

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

جزئیات وام گردشگری ویژه کرونا

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

راهکار صندوق احیا برای برون رفت از بحران کرونا

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

تنفس یک‌ساله برای تسهیلات گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهاد شد

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

نگاه یونسکو به نقش مثبت کرونا در دنیای امروز