دسته: فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

خیزش هنرمندان ایران برای دوران کرونایی مردم

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

همدلی هنرمندان و مردم در مبارزه با کرونا

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

اطلاعیه وزارت ارشاد درباره اعتبار مجوزهای صادرشده

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

اعلام نامزدهای چهره هنر انقلاب با اعلام یک تعویق

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

تعطیلی برنامه‌های فرهنگی هنری تا پایان سال

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

 محمد طباطبایی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

معرفی هیات مدیره جدید موسسه هنرمندان پیشکسوت

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

مؤسسه هنرمندان پیشکسوت ادغام نمی‌شود

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

ضدعفونی کردن مراکز سازمان فرهنگی برای پیشگیری از شیوع کرونا

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

مرضیه برومند: مدارس تعطیل نمی‌شوند که به شمال برویم

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری برای مقابله با کرونا

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

اطلاعیه‌ِ دفتر برنامه ریزی و آموزش‌های هنری برای “کرونا” و اقدامات پیشگیرانه‌ی آن

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

اطلاعیه‌ِ دفتر برنامه ریزی و آموزش‌های هنری برای “کورنا” و اقدامات پیشگیرانه‌ی آن

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

تسلیت خانه هنرمندان ایران برای درگذشتگان سقوط هواپیما

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

دعوت از مردم: بنویس خطی برای تسلیت

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

وزیر ارشاد: شهادت سردار سلیمانی انسجام ملی را به رخ جهانیان کشید

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

عزاداری سازها برای سردار شهید + ویدئو

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > فرهنگ عمومی

پاسداشت حماسه ساز مقاومت و «سردار آسمانی» در حوزه هنری