دسته: فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

در شب ششم از جشنواره موسیقی فجر چه گذشت؟ 

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

همراهی ایرانی‌ها با نوازندگان فرانسوی

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

معرفی اجراهای شب ششم/آغاز بخش بانوان در جشنواره موسیقی فجر

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

رییس انجمن عکاسان خانه تئاتر معرفی شد

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

نگاهی به پنجمین شب از جشنواره موسیقی فجر 

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

فرصتی که جشنواره فجر به نوازندگان جوان داد

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

نمایش آثار برگزیده جشنواره عکس خیام در شاهرود

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

آغاز جشنواره تجسمی فجر از فردا/رونمایی از پوستر

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

نوای صلح و عشق در رودکی طنین‌انداز شد

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

و این قهرمان، واقعی است

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

گذری بر اجراهای چهارمین شب از جشنواره موسیقی فجر

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

نوای نواگردان در شب سوم جشنواره موسیقی فجر

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

هنرنمایی سیاه‌پوشان خنیاگر در دومین شب از جشنواره موسیقی فجر

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

صدای شاملو و اخوان‌ثالث در برج آزادی پیچید

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

اجرای موسیقی عربی در جشنواره موسیقی فجر

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

«بندهش» میخش را کوبید! – ایسنا

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

نخستین اجرای موسیقی فجر در وحدت چگونه گذشت

0 Comment
Posted in فرهنگی و هنری > تجسمی و موسیقی

تفاهمی برای ایجاد کیوسک‌های صنایع‌ دستی در نوروز